Počeci futsala u Hrvatskoj i svijetu

Mali nogomet je najstariji oblik loptanja u nas. U prošlosti je nosio karakter slobodne igre, koja se javljala tamo gdje su prostori mogli biti prilagođeni potrebama igre. Danas je mali nogomet prerastao u organiziranu igru, dopunjujući tako i jednu prirodnu potrebu.


U svojoj os­novi on je organski vezan za nogometnu igru i predstavlja najmasovniju nogometnu djelatnost. Izmijenjeni uvjeti do­prinijeli su da se danas najšira nogometna djelatnost može i mora odvijati na umanjenim prostorima, posebno pri os­novnim i srednjim školama, stambenim naseljima i dvo­ranama te svuda gdje za nogomet postoji interes.

Bilo je klubova koji su osnovani neposredno nakon formiranja nogometne organizacije, pa su članovi tih klubova dosta dugo igrali mali nogomet, jer nisu mogli izgraditi igrališta potrebnih dimenzija. Oni su odigrava­li prijateljske utakmice i razvijali nogometnu djelatnost u uvjetima koje su tada imali. Na jednom takvom igralištu Nogometnog kluba Faraon iz Trpnja na poluotoku Pelješcu, odigrana je i prva prvenstvena utakmica na igralištu ma­log nogometa. Oblasni nogometni odbor Fiskulturnog saveza Hrvatske (FISAH) u Splitu organizirao je prvenstvo Dalmacije po dvostrukom kup sustavu. Dana 8. kolovo­za 1946. godine sastali su se nogometni klubovi Faraon i Zmaj iz Blata na Korčuli. Dimenzije igrališta bile su 47 x 35 metara, širina vrata 5 metara, a momčadi su nastupile sa po sedam igrača, iako su gosti željeli da se igra normalno s 11 igrača, bez obzira na dimenzije igrališta. Ova utakmica završena 3:1 za goste i službeno je registrirana.

U nastojanju da što uspješnije ostvari ciljeve u podi­zanju brojnosti i kvalitete nogometa omladinska komisi­ja Nogometnog saveza Hrvatske 1957. godine uočila je ve­liku mogućnost koju za to pruža mali nogomet. Suočeni s činjenicom da je nagla urbanizacija gradova oduzela ledinu kao mjesto okupljanja djece u slobodnoj igri, i da se time gube tradicionalna središta za selekciju pionira, prišlo se realizaciji razvoja malog nogometa na organiziran način.

Inicijativom Nogometnog saveza Hrvatske, odnosno omladinske komisije, a zaslugom Viktora Medveda i Ante Pavlovića, a u suradnji Saveza nogometnih trenera i Saveza nogometnih sudaca, 1957. godine izrađena su Pravila igre malog nogometa, ista su tiskana godinu dana kasnije.

S ovom aktivnošću upoznat je i Nogometni savez Jugo­slavije koji je kasnije uz neke dopune izdao Pravila malog nogometa Nogometnog saveza Jugoslavije.

U to vrijeme je u zamahu razvoj malog rukometa, danas rukometa. Pri školama su se gradila igrališta za mali rukomet koja su korištena i za igranje malog nogometa. Cilj omladinske komisije Nogometnog saveza Hrvatske bio je da se svuda, gdje je to moguće, izgrađuju igrališta većih dimenzija od rukometnog igrališta s golovima 5 x 2 metra i da momčadi igraju sa sedam igrača. Ovakva igrališta zbog veće površine podobnija su za organizirani rad i natjecanje. Stoga su i prva pravila malog nogometa sugerirala veće dimenzije igrališta, što se posebno počelo prihvaćati u Zagrebu.

Prvo takvo igralište za mali nogomet izgrađeno je u Za­grebu 1963. godine u okviru PTT škole. Već sada saživljena pravila dala su prinos za sve or­ganiziraniju djelatnost u malom nogometu. Tako je na prijedlog Nogometnog saveza Hrvatske mali nogomet uvršten u program saveza pionirskih igara. Natjecanje se završavalo na razini Republike, a organizirano je kao pr­vo pionirsko prvenstvo Hrvatske u malom nogometu. Na stadionu u Sveticama u Zagrebu, od 29. lipnja do 1. srpnja 1962. godine natjecalo se 14 momčadi, pobjednika iz svo­jih područja. Nastupali su kao momčadi škola, reprezentacija škola ili pionirskih klupskih škola.

Igre osnovnih i srednjih škola Hrvatske u malom nogometu počele su 1968. godine. Iduće 1969. godine održano je u Beogradu prvo prvenstvo Jugoslavije u ma­lom nogometu za osnovne škole. Paralelno s ovim organiziranim igranjem u školama mali nogomet je postao i najbrojnija igra u rekreaciji odras­lih. Izgradnjom većih dvorana sve više se organiziraju zim­ski turniri na kojima nastupaju i najkvalitetniji igrači registriranih klubova. Razvoj malog nogometa u Hrvatskoj inicirao je 1987. godine i osnivanje Komisije za mali nogomet Nogomet­nog saveza Hrvatske i Nogometnog saveza Jugoslavije, a u Pravilnik Saveza uvršten je mali nogomet kao stalno natje­canje Saveza. Mali nogomet se u svijetu počinje igrati u Urugvaju, a status izumitelja ove igre priznat je Juanu Carlosu Ceriani, urugvajskom treneru, koji je prvi imao jasnu viziju nove loptačke igre, a 1930. godine predstavio je na sportskom natjecanju mladih kršćana u Montevideu.

Prvo međunarodno nogometno natjecanje održano je 1965. godine. Bilo je to prvenstvo Južne Amerike koje su osvojili Paragvajci. Mali nogomet postao je u Južnoj Americi toliko ras­prostranjen i popularan da se sedamdesetih godina prošlog stoljeća pojavila potreba za jakom organizacijom . Stoga je u Brazilu 1971. godine utemeljena FIFUSA (Međunarodni savez za dvoranski nogomet). Novoutemeljena nogometna organizacija 1980. godine priredila je prvo Svjetsko prven­stvo u malom nogometu, a pobjednik je bio Brazil.

U okviru FIFE postalo je jasno da se ne može zanemari­ti rastuće zanimanje za mali nogomet. Uočivši da bi joj FIF­USA mogla postati konkurencijom, FIFA je 1988. godine odlučila preuzeti jurisdikciju nad malim nogometom. Pravila igre s odlukama međunarodnog Borda usvo­jena su 1. travnja 1988. godine. Time su usvojena Pravila FIFE za mali nogomet. Usvajanjem Propozicija za natjecanje 22. listopada 1988. počele su pripreme za prvo svjetsko prvenstvo, pod FIFINOM jurisdikcijom, koje je 1989. godine održano u Nizozemskoj, a prvi svjetski prvak postao je Brazil. FIFA organizira i druga međunarodna natjecanja u ma­lom nogometu. Pozornost privlače i kontinentalna prven­stva, FIFINI turniri, svjetska studentska prvenstva, In­terkontinentalni kup, turnir prvaka te Kup četiriju nacija. Europska prvenstva igraju se od 1999. a u Europi se igra i UEFIN Futsal kup.

Sredinom 1988. godine održano je u Zagrebu prvi put organizirano malonogometno natjecanje igrano po FIFA pravilima, kao regionalna liga Zagrebačkog malonogometnog saveza. Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio MNK Oktogon. U jesen 1988. godine održano je prvo hr­vatsko službeno prvenstvo u malom nogometu, igrano po FIFA pravilima, uz sudjelovanje 12 malonogometnih klubova. Prvi prvak Hrvatske u malom nogometu postao je MNK Kutina koji je kasnije postao i prvi prvak u ma­lom nogometu u službenom prvenstvu Jugoslavije, koje je u siječnju 1989. godine odigrano u Visokom u Bosni i Hercegovini. Početkom 1993. godine počelo je službeno natjecanje registriranih klubova Hrvatske prema naputcima UEFE i FIFE. Utemeljena je jedinstvena liga, a prvi hrvatski prvak bila je zagrebačka momčad Uspinjača Svjetlovod, dok je prvo kup natjecanje organizirano 1994. godine, a pobjed­nik je postala momčad Foto Ante Stojan iz Splita.

Nakon klupskih krenule su i reprezentativne akcije. Godine 1994. Hrvatska je nastupila na malom Svjetskom prvenstvu u Italiji, a 1995. igrala je prve kvali­fikacije za svjetsko prvenstvo. Najbolji rezultat Hrvatske malonogometne reprezentacije je 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Gvatemali, 2000. godine, te 4. mjesto na Europskom prvenstvu kojem je domaćin bila Hrvatska 2010. godine.

Od 1984./85. pa do sezone 2000./01. održano je 15 turnira pod nazivom Champions Club Tournaments ko­ji su od 1984. do 1990. okupljali prvake iz 4-5 država, a od 1991. do 2001. između 6-8 nacionalnih prvaka. To je bila preteča prvoj službenoj UEFA ligi prva­ka – UEFA Futsal Cupu, natjecanju koje je igrano u sezoni 2001./02., i u toj povijesnoj sezoni za europski klup­ski nogomet, naš klub MNK Split osvojio je treće mjesto u Europi između 27 europskih prvaka. Danas (sezona 2012./13.) u tom elitnom natjecanju sudjeluje čak 42 na­cionalna prvaka.

Povijest splitskog futsala

Mali nogomet ili mali balun, kako se od milja zove u Splitu, nastao je i rastao zajedno s “velikim” nogometom, uplićući se i urastajući u sam bitak mla­dih i starih na ovim prostorima. Ljepota igre i poteza, dinamičnost, dvoboji, napetost i izvanredni duh same igre ispreplitali su se s promjenom i razvojem pravila. Raznolikost podloge i veličina terena, od pijeska na split­skim plažama, ledina po splitskim poljima, do trgova, uličica i kala Varoša i Geta “diktirali” su kako broj igrača u momčadima, tako i sama “pravila igre”.

Zanimljivost malog nogometa i njena neodvojiva veza s velikim nogometom učinila je ovaj vid igre najraširenijim oblikom sportskog odrastanja svih generacija Splićana, Bodula i Vlaja. Svatko se trsio i dokazivao svoje znanje, br­zinu, snagu, lukavstvo, tehniku, dribling, osjećaj za asistenciju i pogodak, i svi, baš svi, misle kako u toj igri za njih nema tajni. Brojni su se majstori velikog nogometa okušavali u susretima s meštrima malog baluna i time po­dizali kako osobnu popularnost, tako i popularnost obaju sportova. Na stranu činjenica da su u tim susretima neki od njih ostajali kratkih rukava, ismijani i osramoćeni u svojim ulicama, ipak dobar dio njih bio je vrlo uspješan i nakon završetka službene nogometne karijere, nastavio bi s igranjem u neformalnim skupinama prijatelja i zaljubljeni­ka malonogometne igre.