ORGANIZACIJA

Zahvaljujući kvalitetnom menadžmentu, stručnim ljudima na ključnim upravljačkim mjestima, dobrim idejama, pozitivnim pristupom i energijom, rušeći pritom radom i strpljenjem sve prepreke koje su pred Klubom stajale, danas FC Split Tommy predstavlja organizaciju koja je dovoljno jaka inicirati i usmjeravati promjene u sportskoj okolini u kojoj egzistira.

Uprava

Marketing